Tìm việc làm Sqp - Phó Phòng Tài Chính Kế Toán - Dự Án Hóa Dầu

Tìm thấy 1 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
Trang 1 / 1 việc làm
SQP - Trưởng nhóm Tài chính

SQP - Trưởng nhóm Tài chính

công ty cổ phần stavian hóa chất
Hà Nội
- Phối hợp với các thành viên trong tổ chức, các bộ phận/đơn vị có liên quan trong Công ty để đảm bảo công tác thanh toán và tăng hiệu quả tài chính, Đảm bảo chiến lược tài chính của Công ty được,
Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2022
xxfseo.com